top of page

Mästare av Capoeirando Stockholm

MESTRE CHÃO

Vid 7 års ålder upptäcker Chão capoeira på stränderna i Itaipù, Niteroi (Rio de Janeiro, Brasilien). Fascinerad av den akrobatiska och lekfulla sporten börjar han 1988 att ta lektioner för Professor Arruda, idag Mestre, graderad av Mestre Peixinho.

Chão får sitt blå bälte 1993 och hans grupp blir då den första gruppen som graderas med detta av Mestre Arruda. Det blå bältet ger dem tillåtelse att undervisa under ledning av deras lärare. Det är vid den här perioden som Chão börjar satsa på att göra capoeira till sitt yrke och han utvecklar arbetet i flera områden, skolor och idrottsanläggningar och vinner därigenom erfarenhet och mognad.

  

Chao .jpg

Efter några år som capoeiralärare bestämmer sig Chão för att bygga sin egen akademi i Pendotiba (Niteroi). Gruppen som bildades där finns fortfarande än idag. År 1995 får Chão sitt gröna bälte och 1998 åker han tre månader till Europa för att lära sig om utvecklingen av capoeira utomlands. Under resan deltar han i ett flertal uppvisningar, festivaler, workshops och batizados i flera länder (Holland, Frankrike, Schweiz, Danmark).

När han återvänder till Brasilien börjar Chão att läsa till idrottslärare för att förbättra sin undervisning och han fortsätter att utveckla det arbete han påbörjat i sin egen akademi. Det är 1999 som Chão får sitt lila bälte (graderingen för bekräftade lärare) och år 2000 ges han möjlighet att återvända till Europa för att delta i en turné i Finland tillsammans med Mestre Peixinho, Mestre Toni och Mestre Ramos. Det är vid det här tillfället som han blir tillfrågad om att börja arbeta i Lyon inom capoeiraföreningen Cores Vivas, en grupp som leds av Mestre Sorriso (Senzala Montpellier).

Professor Chão anordnar i juni 2001 sitt första capoeiraevent under vilket mer än 50 elever deltar i batizado och “troca de corda” (gradering). Vid detta första event närvarar flera välkända capoeiristas från Europa och Brasilien: Mestre Sorriso, Mestre Henrique, Contra-Mestre Arruda, Contra-Mestre Grilo, Professeur Timbalada, Professeur Bruzzi, Professeur Caracu, Professeur Luciano, Professeur Boa Vida, Instructores Sapeca et Cebolinha...

Professor Chão leder ett betydande arbete inom capoeiran i hela Lyon-regionen, men också i Bourgogne (Châlon-sur-Saône, Dijon...) och deltar aktivt i utvecklingen av capoeiran där.

År 2007 anordnar Professor Chão och Mestre Arruda festivalen "20 ans de Capoeira Senzala - Região Oceanica" i Niteroi, vilken besöks av mer än 60 capoeiristas från Europa. Där får han sitt bruna bälte, vilket innebär att han blir Contra-Mestre. Vid samma tillfälle belönas hans arbete i Frankrike, bland annat genom att hans högst graderade elever där får motta sina blå bälten.

2010 firar Contra-Mestre Chão 10 år i Lyon, numera assisterad av sina graderade elever och han leder flera grupper i Rhône-Alpes-regionen.

Den 5 augusti 2012 mottar Contra-Mestre Chão sitt röda bälte och blir då Mestre. Detta sker vid ett evenemang som anordnats till hans ära i Niteroi, Brasilien.

bottom of page